Home vakantie in Azie Japan Japan

Japan

DELEN

Japan is een land ten westen van het Aziatische continent, dat uitstrekt over meer dan 3000 eilanden. De meeste steden echter bevinden zich op 5 eilanden. De Japanse naam Nippon wordt onder andere gebruikt op postzegels en voor internationale sportevenementen, terwijl Nihon meer binnen Japan zelf wordt gebruikt.

Japan bestaat voornamelijk uit de vier grote eilanden: (van noord naar zuid) Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu. Honshu is het grootste eiland; hierop zijn de belangrijkste steden van Japan gevestigd. Tevens behoren de Ryukyu-eilanden in het zuiden van de vier grote eilanden tot Japan, samen met vele andere kleinere eilanden. Het land is verdeeld in 47 prefecturen. Op Hokkaido ligt een gebied waar onder meer de Ainu wonen, de oorspronkelijke bewoners van Japan.
De algemene eigenschappen van de vier belangrijke eilanden zijn: besneeuwde steile bergen (waaronder de beroemde vulkaan Fuji), korte rivieren, beboste hellingen, onregelmatige en mooie meren en kleine, vruchtbare vlaktes. Op het gecultiveerde land, dat slechts 11% van totaal het landgebied van Japan vormt, is de bevolkingsdichtheid zeer hoog.

Samenleving en religie
Japan is een uiterst homogene maatschappij waarin niet-Japanners, vooral Koreanen, minder dan 1% van de bevolking uitmaken. De Japanse mensen zijn hoofdzakelijk de nakomelingen van diverse volkeren die in voorhistorische tijden naar Azië migreerden; een van de eerste groepen, Ainu, die nog steeds in zekere mate in Hokkaido voortleven, zijn genetisch enigszins verwant met Kaukasiërs.

De belangrijkste godsdiensten van Japan zijn shinto en boeddhisme; de meeste Japanners hangen beide geloven aan. Terwijl de ontwikkeling van shinto radicaal door de invloed van boeddhisme werd veranderd, ontwikkelden zich in de Japanse godsdienstige verscheidenheden ook bewegingen zoals Jodo, Shingon en Nichiren. Talrijke bewegingen, genoemd de “nieuwe godsdiensten”, zijn na de Tweede Wereldoorlog gevormd en hebben vele leden aangetrokken. Eén hiervan, Soka Gakkai, een boeddhistische sekte, groeide snel in de jaren ’50 en de jaren ’60 en werd een sterke sociale en politieke macht. Minder dan 1% van de bevolking is christen. Het confucianisme heeft diep het Japanse gedachtengoed beïnvloed en over het algemeen heeft de Chinese cultuur een significante invloed gehad op de vorming van Japanse beschaving (zie Japanse architectuur; Japanse kunst; Japanse literatuur).

Het Japanse onderwijssysteem, opgezet na de Tweede Wereldoorlog, is één van de meest efficiënte in de wereld. Negen jaar scholing is verplicht, hoewel de grote meerderheid van burgers een veel langere schoolperiode doormaakt. De twee belangrijke nationale universiteiten zijn die in Tokio en Kyoto. De levensstandaard is dramatisch verbeterd vanaf de jaren ’50, en de Japanners hebben het hoogste inkomen per hoofd van alle Aziaten. De programma’s voor maatschappelijk welzijn en ziekteverzekering zijn vrij uitvoerig. Sinds 1961 heeft Japan een ziekteverzekeringssysteem dat elk van zijn burgers voorziet van noodzakelijke gezondheidszorg. De belangrijke zorgen zijn vergrijzing en overbevolking.

De overheid:
De overheid in Japan is gebaseerd op de grondwet van 1947 opgesteld door de Verenigde Beroepsautoriteiten. Het verklaart dat de keizer dient als “symbool van de staat”, maar dat de soevereiniteit bij de bevolking ligt. Hirohito was keizer vanaf 1926 tot zijn dood in 1989; hij werd opgevolgd door zijn zoon, Akihito.

De uitvoerende macht is een kabinet dat door de minister-president wordt benoemd en wordt geleid, die gewoonlijk de leider van de meerderheidspartij is. Een hooggerechtshof leidt een onafhankelijke rechterlijke macht.

De meeste politieke partijen in Japan zijn klein; hun leden zijn hoofdzakelijk professionele politici. Japan heeft momenteel meer dan 10.000 politieke partijen, de meesten zijn lokaal en regionaal. De Liberale Democratische Partij (LDP) hield de meerderheid van zetels in het kabinet vanaf 1955 tot 1993, toen een oppositiecoalitie een overheid vormde. Nochtans kwam de partij in 1996 wederom aan de macht. De LDP is vrij conservatief en heeft een alliantie met de Verenigde Staten en de wederzijdse veiligheidspacten tussen de twee landen gesteund. De Sociale Democratische Partij (SDP, vroeger de Socialistische Partij), die zich tegen de veiligheidsverdragen met de Verenigde Staten heeft verzet, was lang de belangrijkste rivaal van de LDP. In 1994 vormde de partij echter een regeringscoalitie met de LDP.

Japan is verdeeld in 47 prefecturen, elk geregeerd door een direct verkozen gouverneur. De steden en dorpen kiezen hun eigen burgemeesters en wethouders.

Klimaat en natuurverschijnselen
Het klimaat varieert van een koel vochtig continentaal klimaat tot een vochtig subtropisch klimaat. De regenval is overvloedig, en natuurgeweld zoals tyfoons en aardbevingen treden frequent op.

Aardbevingen in Japan
Japan is een vulkanische eilandenboog en behoort tot de seismisch meest actieve gebieden ter wereld. De aardbevingen worden veroorzaakt door platentektoniek. De Pacifische plaat en de Filipijnse plaat duiken langzaam (enkele centimeters per jaar) naar beneden onder de Euraziatische plaat. Dit proces, waarbij de platen zich moeizaam langs elkaar wringen, veroorzaakt grote spanningen. De plaatselijk in de loop der vele jaren opgebouwde spanning kan zich ontladen in een plotselinge verschuiving, de aardbeving.

De diepte van de aardbevingen die in Japan optreden neemt toe van oost naar west. Dit is het gevolg van de platentektoniek in de regio en laat zien dat de Pacifische plaat vanuit het oosten onder Japan weg duikt. Onder de 700 km is het gesteente visceus, het gedraagt zich als een traag stromende massa en er kunnen geen bevingen meer voorkomen.

Taal: Japans. Talen die ook worden gesproken zijn: Engels, Koreaans en Chinees.

Hoofdstad: Tokyo.

Tijdverschil Japan-Nederland: Het is in Japan 8 uur later dan in Nederland (wintertijd) en 7 uur later met de zomertijd.

Klimaat: Japan is een zeer lang land en strekt zich grosso modo uit van de 31º tot 45º NB, met Okinawa nog veel zuidelijker. Het gevolg van deze uitgestrektheid is dat Japan een grote verscheidenheid aan klimaatsoorten kent, door de NW luchtstromen vanaf het vasteland van Azië in de winter, en door de ZO luchtstromen vanaf de Stille Oceaan, in de zomer. De temperaturen zijn erg afhankelijk van het gebied. Over het algemeen zijn de winters mild maar Hokkaido kent lange en strenge winters met sneeuw en vorst maar kent geen regenperiode. Tokyo kent ook een milde winter, vaak erg droog maar de zomer is erg vochtig en warm, met veel regen. In september wordt het land regelmatig getroffen door orkanen.