vakantie in Luxemburg

vakantie Luxemburg

Het Groothertogdom Luxemburg is een land in het noordwesten van Europa dat grenst aan België, Duitsland en Frankrijk. De hoofdstad is het gelijknamige Luxemburg.

Het noorden van het land behoort tot de Ardennen, in het Luxemburgs Ösling genaamd. Dat is een gebied met heuvels en lage bergen. Het hoogste punt is op de Burgplatz op 559 meter. De rest van het land is ook heuvelachtig.

Het zuidelijke deel is veel minder bergachtig en veel geschikter voor landbouw. Daarom wordt dit deel door de Luxemburgers ook wel Gutland genoemd.

De zuidelijke en oostelijke grenzen van Luxemburg worden door rivieren gevormd, waaronder de Moezel.

Geschiedenis van Luxemburg

Opgericht in 963 werd Luxemburg een graafschap, in 1354 een hertogdom en in 1815 een groothertogdom onder Willem I. Bij het Verdrag van Londen (1839) werd Luxemburg opgesplitst en verloor het meer dan de helft van zijn grondgebied aan België. Het grotere Franstalige westelijke deel werd (of bleef) de Belgische provincie Luxemburg.

Het kleinere overblijvende, Duitstalige oostelijke deel kreeg een grotere zelfbeschikking. Volledige onafhankelijkheid werd verkregen in 1890.
Door Duitsland overrompeld in beide wereldoorlogen, gaf het zijn neutraliteit op in 1948 toen het toetrad tot de Benelux en het jaar daarop tot de NAVO.

In 1957 werd Luxemburg een van de zes oprichters van de Europese Economische Gemeenschap (later de Europese Unie) en in 1999 trad het toe tot de eurozone.

Bevolkingsopbouw
Een groot deel van de bevolking komt oorspronkelijk uit de buurlanden. Het percentage buitenlanders onder de in Luxemburg wonende bevolking bedraagt bijna 40%. Onder de buitenlanders zijn de Portugezen de grootste groep: ongeveer 13% van de bevolking.

Taal van Luxemburg
Er zijn drie officiële talen in Luxemburg: Frans, Duits en Luxemburgs (Lëtzebuergesch). Naast Frans en Duits wordt door de autochtone Luxemburgers Luxemburgs gesproken, een aan het Duits verwante taal die sinds 1984 de status van officiële taal heeft. De meest gesproken talen zijn Lëtzebuergesch (door 61% als moedertaal gesproken en door zeker 80% van de bevolking begrepen), Frans (algemene omgangstaal, door misschien 10 % van de bevolking als moedertaal gesproken, maar door ongeveer 90% van de bevolking begrepen) en Portugees (13% moedertaalsprekers, geen functie als algemene communicatietaal). Ook Duits en Engels worden door een groot deel van de bevolking verstaan.

Religie
Luxemburgers zijn over het algemeen Rooms-katholiek.

De hoofdstad Luxemburg is de grootste stad van het land. Andere belangrijke plaatsen zijn Esch-sur-Alzette (ten zuiden van de hoofdstad) en Echternach, aan de Duitse grens in het oosten.

Economie van Luxemburg

Voor de komst van de euro was de Luxemburgse frank de officiële munt van het land. Deze was precies gelijk aan de Belgische frank. Door het verdwijnen van deze munten heeft de in 1921 opgerichte Belgisch-Luxemburgse Economische Unie aan belang verloren (maar zij bestaat nog steeds).

De stabiele economie met hoge inkomens vertoont een gestage groei, lage inflatie en een lage werkloosheid. De industrie werd tot voor kort gedomineerd door staal, maar is meer en meer divers geworden en omvat nu ook chemie, rubber en andere producten. Tijdens de afgelopen decennia compenseerde de groei in de financiële sector meer dan de terugval in staal. Diensten, in het bijzonder het bankwezen, maken een belangrijk deel van de economie uit. Een tiende van de banen bevindt zich in het bankwezen en een vierde van het BNP wordt door deze sector geproduceerd. Het succes van de Luxemburgse banken wordt voornamelijk verklaard door het bankgeheim dat veel vermogen heeft aangetrokken. De landbouw is gebaseerd op kleine familiale boerderijen. Luxemburg heeft nauwe handelsbanden met de buurlanden en geniet de voordelen van een open Europese markt als lid van de EU. Het land is met een koopkracht van €41.230 per persoon het rijkste land ter wereld.

Politiek

Luxemburg heeft een parlementaire bestuursvorm met een constitutionele monarchie met erfopvolging. De huidige groothertog van Luxemburg is Henri. Volgens de grondwet van 1868 ligt de uitvoerende macht bij de groothertog en het kabinet, dat bestaat uit een eerste minister en verschillende andere ministers. De wetgevende macht ligt bij de Kamer van Afgevaardigden, dat voor een periode van vijf jaar direct wordt verkozen. Een tweede lichaam, de “Conseil d’Etat” (Staatsraad), bestaande uit 21 gewone burgers die door de groothertog worden benoemd, adviseert de Kamer van Afgevaardigden in het opstellen van wetten.

Klimaat

Het klimaat van Luxemburg lijkt op het Nederlandse en Belgische klimaat, met zachte zomers en koele winters. Luxemburg heeft over het algemeen een gematigd zeeklimaat, maar omdat het land door de Ardennen beschut wordt tegen de zeewind ligt het klimaat tussen een gematigd zeeklimaat en een zwak continentaal klimaat. Doordat de zeewind geen invloed heeft, heeft het weer in Luxemburg ook geen extreme pieken of dalen. Het midden en het zuiden van Luxemburg hebben een iets warmer klimaat. De gemiddelde jaartemperatuur schommelt tussen ongeveer 7°C en 9°C. De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag is 740 mm. In het noorden valt de meeste neerslag en in het zuiden de minste. De maanden mei en juni zijn de meest zonnige maanden, terwijl juli en augustus de warmste maanden zijn. In september en oktober valt de meeste neerslag.